Resultaat 217–240 van de 275 resultaten wordt getoond

Show sidebar
Close

Toestemmingsformulier communicatie derden

9.95 Exclusief BTW
Op dit formulier kan worden vastgelegd welke toestemming de cliënt geeft (en met welke doeleinden en instanties) voor communicatie met andere instanties conform de privacywetgeving. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox Governancecode

160.00 Exclusief BTW
Een uitgebreide toolkit met documenten om invulling te geven aan een professionele Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen op basis van de Governance code. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox intervisie Jeugd en Gehandicaptenzorg

50.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor organisaties professionals in de jeugdsector om te voldoen aan de intervisie-eisen vanuit het SKJ en het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (jeugd-VG / Jeugd-LVG). Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox klachtenproces

55.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor organisaties om invulling te geven aan de interne klachtenregeling en om cliënten volgens hun rechten te informeren over de verschillende klachtmogelijkheden. Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox medicatie Jeugd

65.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor professionals in de jeugdsector en is gebaseerd op de veilige principes in de medicatieketen en Wet BIG. Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox meldcode Jeugd en GGZ

99.95 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor jeugdorganisaties en GGZ organisaties m.b.t. de meldcode en het bijbehorende afwegingskader voor agogen. Bekijk bij de beschrijving de inhoud van de toolbox. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox norm verantwoorde werktoedeling

40.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor organisaties om invulling te geven aan de eisen vanuit de Norm verantwoorde werktoedeling. Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox omgaan met seksualiteit en preventie misbruik Jeugdsector

175.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor organisaties om invulling te geven aan de eisen voor het omgaan met seksualiteit en preventie van seksueel misbruik en andere professionele standaarden.
 • Omgaan met seksualiteit verblijf
 • Preventie seksueel misbruik binnen de groep, buiten de organisatie of door professionals
Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox wet BIG

85.00 Exclusief BTW
Zie de beschrijving hieronder voor de inhoud van de toolkit. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox wet BIG

85.00 Exclusief BTW
Zie de beschrijving hieronder voor de inhoud van de toolkit. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolkit (interne) audits

35.00 Exclusief BTW
In norm 9.2 is beschreven welke eisen er gesteld worden aan het uitvoeren van interne audits. De organisatie moet gedocumenteerde informatie bijhouden van het auditprogramma en de resultaten. In deze toolbox zijn de volgende documenten opgenomen:
 1. Procedure audits
 2. Meerjarenauditplan
 3. Opvolging (interne) audits
Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolkit arbeidsomstandigheden (Wet arbeidsomstandigheden)

59.95 Exclusief BTW
Tevreden en gezonde medewerkers in de zorg heeft weerslag op de kwaliteit van zorg. Met dit pakket kunt u aan de slag met arbeidsomstandigheden. Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolkit calamiteiten

72.54 Exclusief BTW
Preventief nadenken over calamiteiten in de zorg is van groot belang. Met dit pakket kunt u vastleggen wat u doet op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolkit incidentenmanagement

125.00 Exclusief BTW
Inhoud
 • Veiligheidsbeleid
 • Protocol melden incidenten, calamiteiten en geweld
 • Protocol datalekken
 • Prospectieve risicokaart
 • Retrospectieve analyse
 • MIC formulier (voor cliënten)
 • MIP formulier (voor personeel)
 • Werkwijze en samenstelling MIC commissie
 • Registratieoverzicht afwijkingen
Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolkit Inspectie voor de Gezondheidszorg

195.00 Exclusief BTW
Om u op weg te helpen hebben we een IGZ pakket samengesteld. We hebben al jarenlange ervaring met inspectiebezoeken en woonde er een aantal bij. Dit is een initiatief van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht naar aanleiding van de vragen die wij krijgen over het bezoek. De genoemde prijs is inclusief BTW. Het dossier kost € 125,00 exclusief BTW. Lees hieronder bij de beschrijving meer over de inhoud van het pakket. Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolkit meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

59.95 Exclusief BTW
De documenten zijn afgestemd op de vijf verplichte stappen die vastgelegd zijn in de Wet Meldcode. Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Uitvoeringsverzoek medicatie

3.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Urenregistratie

4.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Valprotocol

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Veiligheidsbeleid Jeugdsector

19.95 Exclusief BTW
Dit veiligheidsbeleid is opgesteld voor risico's op organisatieniveau, medewerkersniveau en cliëntniveau en bevat de elementen die gevraagd worden vanuit de ISO 9001:2015 en HKZ norm voor de jeugdsector. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Veiligheidsbeleid VVT

19.95 Exclusief BTW
Dit veiligheidsbeleid is opgesteld voor risico's op organisatieniveau, medewerkersniveau en cliëntniveau en bevat de elementen die gevraagd worden vanuit de ISO 9001:2015 en HKZ norm voor de VVT sector. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Verbeterplan

14.95 Exclusief BTW
Naar aanleiding van meetprocessen, evaluaties en analyses komen meestal verbeterpunten naar voren. We hebben een verbeterplan en een verbeteroverzicht waarop u alle verbetermaatregelen kunt toevoegen. Het verbeterformulier is handig om te gebruiken wanneer er een complex probleem is. Er is een risicomatrix toegevoegd aan het formulier, een voortgangsverslag. Bij het afronden van de verbetermaatregel kunt u een eindverslag invullen. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Verklaring toestemming hulpverlening

9.95 Exclusief BTW
Cliënten moeten toestemming geven voor het verlenen van hulp (indien het niet opgelegd is). Dat kunt u vastleggen op dit formulier. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Placeholder
Close

Verlofrisico’s

9.95 Exclusief BTW
Op dit overzicht kunnen op individueel niveau verlofrisico's worden vastgelegd in de Jeugd en GGZ. Dit kan ook van belang zijn wanneer er geen sprake is van gesloten instellingen. Verlof kan risico's met zich meebrengen. Op dit format kan de professional dit vastleggen. Er zijn een aantal onderwerpen ter illustratie opgenomen. Hoe u hier verder invulling aan geeft kan worden vastgelegd in de instructie van het document. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden