Resultaat 1–24 van de 31 resultaten wordt getoond

Show sidebar
Close

Agenda en notulen overleg RvT / RvC

9.95 Exclusief BTW
Aan de hand van deze notulen kunt u gestructureerd notulen vastleggen op basis van vaste gespreksonderwerpen per overlegmoment voor het overleg tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht / Commissarissen. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Bestuursverslag

9.95 Exclusief BTW
In het bestuursverslag beschrijft het bestuur de laatste ontwikkelingen voorafgaand aan de vergadering met de RvT / RvC. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Formulier doorbreken beroepsgeheim

9.95 Exclusief BTW
Op dit formulier kan de professional op basis van de vijf criteria, vastleggen wanneer het beroepsgeheim doorbroken wordt zonder toestemming van de cliënt. Met een handig stroomschema wanneer je het beroepsgeheim wel of niet mag doorbreken. In de beroepscode voor de jeugdzorgwerker norm 2J – Vertrouwelijkheid staat onder welke omstandigheden je het beroepsgeheim mag doorbreken zonder toestemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Huisregels

9.95 Exclusief BTW
De huisregels zijn gebaseerd op handleidingen in de GGZ en sector gehandicaptenzorg. Het kan door meerdere sectoren gebruikt worden. Van belang is dat er geen vrijheidsbeperkende maatregelen in staan. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Jaarverslag bestuur

9.95 Exclusief BTW
In het bestuursverslag beschrijft het bestuur het jaarverslag op basis van het voorgaande jaar. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Jeugdsector kwaliteitseisen startset

375.00 Exclusief BTW
Als u net gestart bent als instelling of als zelfstandige heeft u niet altijd de mogelijkheid om direct een kwaliteitsysteem in te richten. Met deze startset voor de ambulante jeugd kunt u direct aan de slag met de minimale kwaliteitseisen die in de norm Verantwoorde Jeugdhulp zijn vastgelegd. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Jeugdsector kwaliteitseisen startset ambulant en verblijf

425.00 Exclusief BTW
Als u net gestart bent als instelling of als zelfstandige heeft u niet altijd de mogelijkheid om direct een kwaliteitsysteem in te richten. Met deze startset voor de ambulante begeleiding en verblijfszorg kunt u direct aan de slag met de minimale kwaliteitseisen die in de norm Verantwoorde Jeugdhulp zijn vastgelegd. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Meerjarenauditplan

19.95 Exclusief BTW
Op het meerjarenauditplan legt voor een periode van drie jaar vast welke normelementen u over een periode van drie jaar door middel van interne audits gaat toetsen. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Notulen teamoverleg

9.95 Exclusief BTW
Op dit format zijn standaard onderwerpen opgenomen. Een handig format voor teamoverleg. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Opvolging audits

19.95 Exclusief BTW
Na audits is het van belang dat u kunt aantonen wat u gedaan heeft met de verbetermaatregelen. Met dit formulier kunt u het volledige verbeterproces bijhouden zodat het aantoonbaar is bij de volgende audit. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Overzicht leveranciers

9.95 Exclusief BTW
Op dit overzicht kunt u volgens de ISO 9001:2015 of HKZ certificering vastleggen met welke leveranciers u een contract heeft gesloten. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Overzicht uitbestede diensten

9.95 Exclusief BTW
Op dit overzicht kunt u volgens de ISO 9001:2015 of HKZ certificering vastleggen welke diensten u zal gaan uitbesteden aan derde partijen. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Personeelspakket

95.00 Exclusief BTW
Het personeelspakket is afgestemd op diverse wettelijke kaders, zoals de arbeidsomstandighedenwet, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De genoemde prijs is inclusief BTW. Het pakket kost € 79,95 exclusief BTW. Lees hieronder bij de beschrijving meer over de inhoud van het pakket.
Close

Procedure interne audits

19.95 Exclusief BTW
In norm 9.2 is beschreven welke eisen er gesteld worden aan het uitvoeren van interne audits. De organisatie moet gedocumenteerde informatie bijhouden van het auditprogramma en de resultaten. In deze procedure is de interne werkwijze beschreven zodat u het proces volgens de eisen uit kunt voeren. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Reglement RvC / RvT

49.95 Exclusief BTW
In dit reglement zijn de (verplichte) elementen vanuit de Governance code opgenomen. U kunt dit verder afstemmen op uw organisatie. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox Governancecode

160.00 Exclusief BTW
Een uitgebreide toolkit met documenten om invulling te geven aan een professionele Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen op basis van de Governance code. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox intervisie Jeugd en Gehandicaptenzorg

50.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor organisaties professionals in de jeugdsector om te voldoen aan de intervisie-eisen vanuit het SKJ en het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (jeugd-VG / Jeugd-LVG). Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox klachtenproces

55.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor organisaties om invulling te geven aan de interne klachtenregeling en om cliënten volgens hun rechten te informeren over de verschillende klachtmogelijkheden. Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox medicatie Jeugd

65.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor professionals in de jeugdsector en is gebaseerd op de veilige principes in de medicatieketen en Wet BIG. Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox meldcode Jeugd en GGZ

99.95 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor jeugdorganisaties en GGZ organisaties m.b.t. de meldcode en het bijbehorende afwegingskader voor agogen. Bekijk bij de beschrijving de inhoud van de toolbox. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox norm verantwoorde werktoedeling

40.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor organisaties om invulling te geven aan de eisen vanuit de Norm verantwoorde werktoedeling. Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox omgaan met seksualiteit en preventie misbruik Jeugdsector

175.00 Exclusief BTW
Deze toolbox is samengesteld voor organisaties om invulling te geven aan de eisen voor het omgaan met seksualiteit en preventie van seksueel misbruik en andere professionele standaarden.
 • Omgaan met seksualiteit verblijf
 • Preventie seksueel misbruik binnen de groep, buiten de organisatie of door professionals
Bekijk de beschrijving van de documenten bij de beschrijving hieronder. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox wet BIG

85.00 Exclusief BTW
Zie de beschrijving hieronder voor de inhoud van de toolkit. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolbox wet BIG

85.00 Exclusief BTW
Zie de beschrijving hieronder voor de inhoud van de toolkit. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden