Alle 22 resultaten

Show sidebar
Close

Cameraprotocol zorg

19.95 Exclusief BTW
Het cameraprotocol geeft richting aan het camerabeleid. Hiermee kunt u ook aantonen hoe u aan de privacywetgeving voldoet in relatie tot cameratoezicht. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol Alcohol en drugs

19.95 Exclusief BTW
In de jeugdsector, GGZ en gehandicaptenzorg is het van belang om vast te stellen hoe er wordt omgegaan met middelengebruik en verslavingsproblematiek. Dit protocol vormt de basis voor organisaties om het beleid vorm te geven. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol datalekken

19.95 Exclusief BTW
Op basis van dit protocol kan de organisatie op basis van een stroomschema en processtappen nagaan of het datalek al dan niet gemeld hoeft te worden. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol Ethische dilemma’s

19.95 Exclusief BTW
Ethische dilemma's komen voor in alle sectoren van de gezondheidszorg. Met dit protocol kan de organisatie intern vormgeven aan overleggen waar ethische dilemma's gestructureerd kunnen worden besproken. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol farmaceutische zorg

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol Gesloten deur bij geplande zorgvraag

19.95 Exclusief BTW
Dit protocol schrijft voor hoe zorgverleners moeten handelen als een cliënt de deur niet opendoet. Het uitgangspunt is dat je niet weggaat tot je zeker weet dat de cliënt veilig is. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol hygiënisch werken

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol meldcode – kindermishandeling en huiselijk geweld Jeugdsector

19.95 Exclusief BTW
Dit protocol is afgestemd op de Wet verplichte meldcode en het afwegingskader voor agogen die werkzaam zijn in de jeugdsector en GGZ. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol meldcode – ouderenmishandeling

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol melden incidenten, calamiteiten en geweld

19.95 Exclusief BTW
Dit is een los document. Het protocol kost € 14,95 exclusief BTW. Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol Melden incidenten, calamiteiten en geweld

19.95 Exclusief BTW
Vanuit de Jeugdwet, WMO en Wkkgz hebben organisatie de verplichting om incidenten te beheersen door middel van een veilig systeem voor melden van incidenten. Dit protocol is afgestemd op deze wettelijke kaders en daarnaast kunt u ook informatie opnemen over melden bij de arbeidsinspectie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol Omgaan met agressie

14.95 Exclusief BTW
Alle sectoren kunnen dit protocol gebruiken om vorm te geven aan de beheersing van agressie. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol ongewenst bezoek

19.95 Exclusief BTW
Dit protocol kan gebruikt worden door verblijfsinstellingen. Het kan voorkomen dat de cliënt bezoek ontvangt die het groepsklimaat verstoort of een negatief effect heeft op het welzijn van de cliënt. Dit protocol ondersteunt professionals om de juiste stappen te nemen in overleg met de cliënt. Inhoud protocol
 • Algemeen en acuut gevaar
 • Herhaaldelijk weigeren bij verzoek tot verlaten organisatie
 • Negatief effect op welzijn cliënt
 • Verstoring groepsklimaat
 • Wettelijk vertegenwoordiger geeft aan dat bepaalde personen ongewenste bezoekers zijn vanwege de veiligheid van een cliënt
 • Organisatie wil bepaalde personen (tijdelijk) niet op bezoek
Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol Preventie suïcide

19.95 Exclusief BTW
Dit protocol is gebaseerd op de richtlijn Multidisciplinaire richtlijn beoordeling en behandeling van suïcidaliteit. Afhankelijk van de sector kan de gedragswetenschapper of eindverantwoordelijke behandelaar dit document verder afstemmen op de doelgroep of andere relevante professionele standaarden. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol vermissing en weglopen

19.95 Exclusief BTW
In alle sectoren komt het soms voor dat een cliënt wegloopt. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen vanuit de politie voor zorginstellingen. U kunt dit document ook gebruiken om vaste afspraken te maken met bijvoorbeeld de wijkagent. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol voorbehouden en risicovolle handelingen

19.95 Exclusief BTW
Dit protocol beschrijft het proces voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol Voorwaarden inzet onderaannemers

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol vrijheidsbeperkende maatregelen

19.95 Exclusief BTW
Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Protocol Zwanger en werk

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Reanimatieprotocol

19.95 Exclusief BTW
Reanimatieprotocol voor de VVT sector. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Valprotocol

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Verzuimprotocol

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay > u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden