Resultaat 25–44 van de 44 resultaten wordt getoond

Show sidebar
Close

Opvolging audits

19.95 Exclusief BTW
Na audits is het van belang dat u kunt aantonen wat u gedaan heeft met de verbetermaatregelen. Met dit formulier kunt u het volledige verbeterproces bijhouden zodat het aantoonbaar is bij de volgende audit. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Opvolging tevredenheidsonderzoeken

3.95 Exclusief BTW
U kunt dit formulier gebruiken om de opvolging van tevredenheidsonderzoeken vast te leggen. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Overzicht bedrijfsmiddelen algemeen

9.95 Exclusief BTW
U kunt alle bedrijfsmiddelen registreren op dit overzicht. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Overzicht kritische processen

9.95 Exclusief BTW
Vanuit verschillende certificatienormen is vereist dat de organisatie de kritische processen in kaart brengt. Op dit formulier kunt u het kritische proces uitgebreid beschrijven. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Overzicht leveranciers

9.95 Exclusief BTW
Op dit overzicht kunt u volgens de ISO 9001:2015 of HKZ certificering vastleggen met welke leveranciers u een contract heeft gesloten. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Overzicht uitbestede diensten

9.95 Exclusief BTW
Op dit overzicht kunt u volgens de ISO 9001:2015 of HKZ certificering vastleggen welke diensten u zal gaan uitbesteden aan derde partijen. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Overzicht verbetermaatregelen

9.95 Exclusief BTW
Op het overzicht kunt u alle verbetermaatregelen vastleggen volgens de ISO 9001:2015 of HKZ certificeringseisen. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Procedure interne audits

19.95 Exclusief BTW
In norm 9.2 is beschreven welke eisen er gesteld worden aan het uitvoeren van interne audits. De organisatie moet gedocumenteerde informatie bijhouden van het auditprogramma en de resultaten. In deze procedure is de interne werkwijze beschreven zodat u het proces volgens de eisen uit kunt voeren. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Prospectieve risico-inventarisatie

14.95 Exclusief BTW
Door middel van een prospectieve analyse kunt u bedrijfsrisico’s, risico’s voor medewerkers, klanten en producten of diensten vastleggen. Door dit vast te leggen en prioriteren kunt u beheersmaatregelen vaststellen om het risico op ontstaan te verkleinen, te voorkomen of te accepteren. Met dit schema kunt u daar concreet mee aan de slag. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Prospectieve risico-kaart

14.95 Exclusief BTW
Op de prospectieve risico-kaart legt u risico's vast op organisatieniveau, niveau van medewerkers en cliënten. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Retrospectieve risicoanalyse (incidentanalyse)

14.95 Exclusief BTW
In dit verslag kunt u de samenvatting van incidentanalyses vastleggen. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

SAFER analyse

19.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Stakeholdersanalyse

9.95 Exclusief BTW
Op de stakeholdersanalyse kunt u conform norm 4.1 Organisaties en context en 4.2 Belanghebbenden en relevante eisen vaststellen wie uw stakeholders zijn, wat hun wensen en behoeften zijn en wat de risico’s zijn. Het document bevat ook een evaluatieformulier. Betaalmogelijkheden en levertijd
 • Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

SWOT analyse

9.95 Exclusief BTW
Door middel van een SWOT analyse kunt u in kaart brengen wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn voor uw organisatie. In ons kwaliteitshandboek kunt u daarnaast ook door middel van een DESTEP analyse de externe omgeving in kaart brengen. Betaalmogelijkheden en levertijd
 • Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toepassingsgebied KMS

9.95 Exclusief BTW
Het toepassingsgebied moet gedocumenteerd aanwezig zijn. Op dit document legt u alle relevante informatie conform normelement 4.3 Toepassingsgebied. Onderdelen zijn:
 1. Typen producten / diensten
 2. Interne en externe issues
 3. Toelichting op eventuele uitgesloten normonderdelen
 4. Samenvatting van de scope
Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Toolkit (interne) audits

35.00 Exclusief BTW
In norm 9.2 is beschreven welke eisen er gesteld worden aan het uitvoeren van interne audits. De organisatie moet gedocumenteerde informatie bijhouden van het auditprogramma en de resultaten. In deze toolbox zijn de volgende documenten opgenomen:
 1. Procedure audits
 2. Meerjarenauditplan
 3. Opvolging (interne) audits
Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Verbeterplan

14.95 Exclusief BTW
Naar aanleiding van meetprocessen, evaluaties en analyses komen meestal verbeterpunten naar voren. We hebben een verbeterplan en een verbeteroverzicht waarop u alle verbetermaatregelen kunt toevoegen. Het verbeterformulier is handig om te gebruiken wanneer er een complex probleem is. Er is een risicomatrix toegevoegd aan het formulier, een voortgangsverslag. Bij het afronden van de verbetermaatregel kunt u een eindverslag invullen. Betaalmogelijkheden en levertijd
 1. Ideal / PayPal / Creditcard > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
 3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Verslag functioneringsgesprek

3.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Wachtlijst

3.95 Exclusief BTW
Levertijd Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden
Close

Zorgleefplan Wlz VVT

14.95 Exclusief BTW
Dit is een format zorgleefplan op basis van de Wlz voor de VVT sector. Levertijd
 • Via Ideal / PayPal / directe bankoverschrijving > u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Betaling via Afterpay: u kunt het product direct na de betaling downloaden
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden