logo_los

Verpleging & verzorging, thuiszorg

Het kenniscentrum voor de Verpleging is gericht op de curatieve sector en de caresector vanuit de Wlz en ZvW, WMO. In het kenniscentrum wordt toelichting gegeven per wettelijk kader, profesionele standaarden en kwaliteitskaders. Daarnaast is per type organisatie en zorg een overzicht beschikbaar die past bij diverse soorten organisaties en vormen van zorg.

Serviceabonnement of losse documenten

U krijgt toegang tot het kenniscentrum met een serviceabonnement. Door middel van een serviceabonnement heeft u niet alleen toegang tot alle kennisitems, maar ook tot de bijbehorende documenten per eis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kennisbankartikel Wet verplichte meldcode. Bij dit kennisitem kunt u dan ook direct de bijbehorende documenten downloaden zoals het protocol meldcode. Per kennisitem houden wij u ook op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals wetswijzigingen.

U kunt de documenten ook los bestellen via onze webshop zorgdocumenten. De documenten zijn ook HKZ- en ISO proof. In de webshop zijn ook specifieke documenten opgenomen voor het behalen van een kwaliteitskeurmerk.