Overzicht serviceabonnementen

Afbeelding kenniscentrum VVT
003-home
Verpleging & verzorging,
thuiszorg
Het kenniscentrum voor de Verpleging is gericht op de curatieve sector en de caresector vanuit de Wlz en ZvW, WMO. In het kenniscentrum wordt toelichting gegeven per wettelijk kader, professionele standaarden en kwaliteitskaders. Daarnaast is per type organisatie en zorg een overzicht beschikbaar die past bij diverse soorten organisaties en vormen van zorg.
love
Geestelijke
gezondheidszorg
Het kenniscentrum voor de geestelijke gezondheidszorg is gericht op de curatieve sector en de caresector vanuit de ZvW, Wlz, WMO, Forensische zorg en Jeugd. In het kenniscentrum wordt toelichting gegeven per wettelijk kader, professionele standaarden en kwaliteitskaders. Daarnaast is per type organisatie en zorg een overzicht beschikbaar die past bij diverse soorten organisaties.
Afbeelding kenniscentrum GGZ
Afbeelding kenniscentrum Jeugd
005-boy
Jeugdsector
Het kenniscentrum voor de jeugdsector is gericht op de curatieve sector en de caresector vanuit de Wlz, ZvW, WMO en Forensische zorg. In het kenniscentrum wordt toelichting gegeven per wettelijk kader, professionele standaarden en kwaliteitskaders. Daarnaast is per type organisatie en zorg een overzicht beschikbaar die past bij diverse soorten organisaties en vormen van zorg.
001-disability
Gehandicaptenzorg
Het kenniscentrum voor de gehandicaptenzorg is gericht op de curatieve sector en de caresector vanuit de Wlz, ZvW, WMO, Forensische zorg en Jeugd. In het kenniscentrum wordt toelichting gegeven per wettelijk kader, professionele standaarden en kwaliteitskaders. Daarnaast is per type organisatie en zorg een overzicht beschikbaar die past bij diverse soorten organisaties en vormen van zorg.
Afbeelding kenniscentrum GZ
002-study

Zorg Blog

Interessante artikelen gericht op de zorg