Een overzicht van de serviceabonnementen

Jeugd ambulant

Jeugd gezinshuis

Zelfstandigen in de jeugd GGZ

Jeugd lvg

Jeugd VG

Jeugd verblijf

Jeugd ggz behandeling

Beschermd wonen jeugd & volwassenen

Jeugd forensisch

logo_los

Jeugdsector

Het kenniscentrum voor de jeugdsector is gericht op de curatieve sector en de caresector vanuit de Wlz, ZvW, WMO en Forensische zorg. In het kenniscentrum wordt toelichting gegeven per wettelijk kader, professionele standaarden en kwaliteitskaders. Daarnaast is per type organisatie en zorg een overzicht beschikbaar die past bij diverse soorten organisaties en vormen van zorg.

Afhankelijk van het type serviceabonnement heeft u toegang tot specifieke informatie en documenten in relatie tot de vorm van zorg of doelgroep.

Serviceabonnement of losse documenten

U krijgt toegang tot het kenniscentrum met een serviceabonnement. Door middel van een serviceabonnement heeft u niet alleen toegang tot alle kennisitems, maar ook tot de bijbehorende documenten per eis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kennisbankartikel Wet verplichte meldcode. Bij dit kennisitem kunt u dan ook direct de bijbehorende documenten downloaden zoals het protocol meldcode. Per kennisitem houden wij u ook op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals wetswijzigingen.

U kunt de documenten ook los bestellen via onze webshop zorgdocumenten. De documenten zijn ook HKZ- en ISO proof. In de webshop zijn ook specifieke documenten opgenomen voor het behalen van een kwaliteitskeurmerk.

Würfel mit Tastatur und Einkaufswagen Onlineshopping onlineshop
Webshop zorgdocumenten
In de webshop zijn meer dan 300 documenten opgenomen die u los kunt bestellen, maar ook in de vorm van een toolbox of volledig kwaliteitssysteem. Nadat u de bestelling heeft geplaatst kunt u de documenten direct via de afrekenpagina downloaden of terugvinden in uw account.
Over de Jeugdjurist 
Met de jeugdjurist bieden wij organisaties een expertteam met een uiteenlopend dienstaanbod door heel Nederland. Met dit expertteam zijn wij in staat om organisaties en zorgverleners diverse oplossingen te bieden om aan de eisen te (blijven) voldoen. Wij bieden vanuit de Jeugdjurist ook diensten voor ouders en jeugdigen.

Jeugdjurist B.V.

Meeuwenplein 6, 8261 WB, Kampen

E-mail: info@jeugdjurist.nl

Telefoonnummer: 085-1304224

KVK: 72055146
BTW nummer: NL8589.66.657.B01