Een overzicht van de serviceabonnementen

Beschermd wonen jeugd & volwassenen

ZZP-ers GZ

GZ Jeugd LVG

GZ Ambulante zorg thuis

GZ Verblijfszorg

Jeugd VG

logo_los

Gehandicaptenzorg

Het kenniscentrum voor de gehandicaptenzorg is gericht op de curatieve sector en de caresector vanuit de Wlz, ZvW, WMO, Forensische zorg en Jeugd. In het kenniscentrum wordt toelichting gegeven per wettelijk kader, professionele standaarden en kwaliteitskaders. Daarnaast is per type organisatie en zorg een overzicht beschikbaar die past bij diverse soorten organisaties en vormen van zorg.

Afhankelijk van het type serviceabonnement heeft u toegang tot specifieke informatie en documenten in relatie tot de vorm van zorg of doelgroep.

Serviceabonnement of losse documenten

U krijgt toegang tot het kenniscentrum met een serviceabonnement. Door middel van een serviceabonnement heeft u niet alleen toegang tot alle kennisitems, maar ook tot de bijbehorende documenten per eis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kennisbankartikel Wet verplichte meldcode. Bij dit kennisitem kunt u dan ook direct de bijbehorende documenten downloaden zoals het protocol meldcode. Per kennisitem houden wij u ook op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals wetswijzigingen.

U kunt de documenten ook los bestellen via onze webshop zorgdocumenten. De documenten zijn ook HKZ- en ISO proof. In de webshop zijn ook specifieke documenten opgenomen voor het behalen van een kwaliteitskeurmerk.

Würfel mit Tastatur und Einkaufswagen Onlineshopping onlineshop
Webshop zorgdocumenten
In de webshop zijn meer dan 300 documenten opgenomen die u los kunt bestellen, maar ook in de vorm van een toolbox of volledig kwaliteitssysteem. Nadat u de bestelling heeft geplaatst kunt u de documenten direct via de afrekenpagina downloaden of terugvinden in uw account.
Over ECKG BV
Met ECKG B.V. bieden we diensten aan ZZP’ers en organisaties die zorg bieden aan volwassenen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht B.V.

Oudestraat 21-1, 8261 CC, Kampen
E-mail: info@eckg-jd.nl

Telefoonnummer: 085-0656971

KVK: 68940610
BTW nummer: NL8576.57.628.B01