Uitleg product / geen garantie
De documenten zijn vooraf zorgvuldig vastgesteld op basis van wettelijke kaders, richtlijnen en kwaliteitsnormen in de zorg. De documenten moeten nog worden aangepast naar uw eigen organisatie. Het kan zijn dat er regionaal andere eisen gesteld worden. Als voorbeeld de Wet Meldcode. Ons protocol is samengesteld op basis van de algemene wetgeving. Het kan zijn dat de gemeente waar uw zorg levert aanvullende eisen stelt. Voordat u een document definitief vaststelt moet u dit soort zaken nagaan.

Er zit geen garantie op onze producten.

Gebrek in document
Als blijkt dat er tijdens een Inspectiecontrole of audit iets ontbreekt in onze documenten dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk en wanneer mogelijk schriftelijk onderbouwd. Wij passen het document kosteloos voor u aan.

Actualiteit 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om updates te ontvangen. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een digitaal systeem zodat u updates krijgt van onze documenten. De inhoud kan wijzigingen wanneer wettelijke kaders in de zorg worden herzien.