Een overzicht van de serviceabonnementen

Forensische zorg beschermd wonen en ambulante begeleiding volwassenen

Forensische zorg beschermd wonen en ambulante begeleiding jeugd

logo_los

Forensische zorg gezondheidszorg

Het kenniscentrum voor de forensische zorg is gericht op organisaties die beschermd wonen en ambulante begeleiding bieden aan cliënten met een (straf)maatregel. We hebben aparte abonnementen voor de volwassenenzorg en jeugdsector. Forensische scherpte, risicobewustzijn, reflectie en een gezond werkklimaat vormen de rode draad door het kwaliteitssysteem.

Afhankelijk van het type serviceabonnement heeft u toegang tot specifieke informatie en documenten in relatie tot de vorm van zorg of doelgroep.

Serviceabonnement of losse documenten

U krijgt toegang tot het kenniscentrum met een serviceabonnement. Door middel van een serviceabonnement heeft u niet alleen toegang tot alle kennisitems, maar ook tot de bijbehorende documenten per eis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kennisbankartikel Wet verplichte meldcode. Bij dit kennisitem kunt u dan ook direct de bijbehorende documenten downloaden zoals het protocol meldcode. Per kennisitem houden wij u ook op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals wetswijzigingen.

U kunt de documenten ook los bestellen via onze webshop zorgdocumenten. De documenten zijn ook HKZ- en ISO proof. In de webshop zijn ook specifieke documenten opgenomen voor het behalen van een kwaliteitskeurmerk.

Würfel mit Tastatur und Einkaufswagen Onlineshopping onlineshop
Webshop zorgdocumenten
In de webshop zijn meer dan 300 documenten opgenomen die u los kunt bestellen, maar ook in de vorm van een toolbox of volledig kwaliteitssysteem. Nadat u de bestelling heeft geplaatst kunt u de documenten direct via de afrekenpagina downloaden of terugvinden in uw account.
Over ECKG BV
Met ECKG B.V. bieden we diensten aan ZZP’ers en organisaties die zorg bieden aan volwassenen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht B.V.

Oudestraat 21-1, 8261 CC, Kampen
E-mail: info@eckg-jd.nl

Telefoonnummer: 085-0656971

KVK: 68940610
BTW nummer: NL8576.57.628.B01