Berichten GGZ

Beschermd wonen naar de Wlz

Geestelijke Gezondheidszorg

 Beschermd wonen in de gezondheidszorg

Vanaf 1 januari 2021 wordt een deel van de GGZ beschermd wonen overgeheveld naar de Wet langdurige zorg. Cliënten hebben een geldige CIZ-indicatie nodig. Waar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning meer gericht is op kortdurende zorg is de Wet langdurige zorg bedoeld voor cliënten die langdurig en permanent zorg nodig hebben.

Behandeling wordt gefinancierd vanuit de Wlz als een organisatie de GGZ-zorg inclusief behandeling aanbiedt. Als organisaties een contract hebben zonder behandeling valt behandeling in ieder geval tot 31 december 2021 onder de Zorgverzekeringswet.

Onze ervaring is dat organisaties aan meerdere doelgroepen beschermd wonen aanbieden en namelijk vanuit de:

  • Jeugdwet
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Wet forensische zorg
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Ter voorbereiding op januari 2021 hebben wij een volledig kwaliteitssysteem ontwikkeld voor organisaties die beschermd wonen aanbieden aan diverse doelgroepen. In het serviceabonnement voor beschermd wonen zijn alle relevante documenten en kennisitems over wettelijke kaders opgenomen. De documenten kunnen ook los besteld worden in onze webshop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *