Berichten Jeugdsector

Het familiegroepsplan

Familiegroepsplan voor ouders (en hun netwerk)

In de Jeugdwet is opgenomen dat een organisatie de mogelijkheid voorlegt aan ouders om een familiegroepsplan te maken (met de eigen omgeving). Het kan dan gaan om hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen of psychische problemen. Er zijn een aantal situaties waarin het niet van toepassing is om dit voor te leggen aan ouders. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als beide ouders geen gezag hebben.

In het familiegroepsplan wordt opgenomen wat ouders willen verbeteren aan de situatie zoals bijvoorbeeld de opvoed- en opgroeisituatie of (psychische) problematiek. In dit plan kunnen ze beschrijven waar ze naartoe willen werken en hoe ze dat willen doen. In de praktijk zullen de ouders hier vaak hulp bij nodig hebben. Er zijn geen eisen aan de inhoud van het familiegroepsplan. Wij hebben er wel een ontwikkeld die je als basis kunt gebruiken.

Wil je meer lezen over het familiegroepsplan? Sluit dan een Serviceabonnement af voor de jeugdsector. In het bijbehorende kennisitem gaan we uitgebreid in op het familiegroepsplan. Daarnaast heb je toegang tot alle documenten die bij de jeugdsector horen waarvoor je een abonnement afsluiten.

Wil je het familiegroepsplan los bestellen? Dan kan in onze webshop zorgdocumenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *