Berichten cosmetische zorg, Berichten gehandicaptenzorg, Berichten GGZ, Berichten Jeugdsector, Berichten VVT, Kennisitems in ontwikkeling

Overzicht kennisitems in ontwikkeling

Waar werken wij aan?

Ons kenniscentrum is continu in ontwikkeling. Als wij een wet proberen te vertalen naar een praktisch verhaal komen wij ook terecht bij bijvoorbeeld kwaliteitskaders, handreikingen, richtlijnen, etc. Hieronder staat een overzicht van de kennisitems die binnenkort gepubliceerd worden.

Algemeen

 • NEN 7510
 • Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg
 • Wet forensische zorg
 • Geweld in de zorgrelatie

Sector geestelijke gezondheidszorg

 • Uitleg over het kwaliteitsstatuut

Sector gehandicaptenzorg

 • Handreiking ondersteuningsplannen
 • Handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg
 • Handreiking integrale brandveiligheid gehandicaptenzorg
 • Omgaan met seksualiteit en preventie misbruik > afgerond 9-11-2019. Onderdeel van alle serviceabonnementen voor de gehandicaptensector.

Sector verpleging, verzorging en thuiszorg

 • Veilige principes per sector: thuiszorg, intramuraal en intramuraal behandeling apart
 • Richtlijn verpleegkundige verslaglegging
 • Normenkader indicatie stellen
 • Zorgstandaard dementie
 • Handreiking palliatieve sedatie
 • Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Jeugdsector

 • Richtlijn multi-probleemgezinnen
 • Residentiële jeugdhulp
 • Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp
 • Seksuele ontwikkeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *