Berichten Wet langdurige zorg, Berichten Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wijziging verantwoordelijkheid verstrekking hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de verantwoordelijkheid voor de verstrekking van een hulpmiddel

  • Mobiliteitshulpmiddelen voor cliënten die verblijven binnen een Wlz-organisatie > wordt verstrekt vanuit de Wlz
  • Hulpmiddelen ten behoeve van het leveren van de zorg zoals een tillift > wordt betaald vanuit de Wlz
  • Verantwoordelijkheid onderhoud / aanpassingen > gemeente blijft verantwoordelijk tot het hulpmiddel moet worden vervangen
  • Bij verhuizing van een cliënt naar een instelling > wanneer het hulpmiddel vervangen moet worden > wordt betaald vanuit de Wlz
  • Bij verhuizing van een cliënt naar een instelling > wanneer het hulpmiddel niet vervangen hoeft te worden > het zorgkantoor kan overgaan tot overname van de gemeente

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *