Berichten gehandicaptenzorg, Berichten GGZ, Berichten Jeugdsector, Berichten palliatief terminale zorg, Berichten VVT, Berichten-Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

Wijzigingen Wgbo vanaf 1 januari 2020

 Vanaf 1 januari 2020 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen waar organisaties en zorgverleners rekening mee moeten houden.

  1. Hulpverlening komt tot stand op basis van shared decision making. De zorgverlener en cliënt nemen samen het besluit op basis van volledige informatie vanuit de zorgverlener.
  2. De bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd van 15 naar 20 jaar en dat gaat in op het moment dat de laatste wijziging in het dossier is aangebracht.
  3. Inzage in het dossier van een persoon die overleden is, mag alleen als de patiënt dit voor zijn of haar overlijden heeft vastgelegd, tenzij er een zwaarwegend belang is voor de nabestaande(n) en/of voormalig wettelijk vertegenwoordiger. Het inzagerecht wordt uitgebreid als er sprake is van een medische fout.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *