zorgdocumenten.nl

In deze webshop zijn allerlei documenten opgenomen voor zorg- en welzijnsorganisaties. Enerzijds op basis van ISO en HKZ keurmerken, anderzijds op basis van wettelijke kaders, kwaliteitskaders en toezichtsnormen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
1.

Documenten zorg, welzijn en jeugd

Voor diverse sectoren in de gezondheidszorg en jeugdsector hebben we kwaliteitssystemen ontwikkeld. Op basis van de wettelijke kaders, richtlijnen, kwaliteitsnormen en op basis van specifieke doelgroepen.

2.

Voldoen aan de eisen

Organisaties en hulpverleners moeten voldoen aan allerlei eisen. Door het versnipperde aanbod van informatie en de constante veranderingen binnen sectoren is het niet gemakkelijk om dit allemaal bij te houden. Onze zorgdocumenten helpen daar bij.

3.

Onderdeel van........

Zorgdocumenten.nl is een webshop van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG B.V. voor de GGZ en gehandicaptenzorg), Consultancy Zorg en Welzijn (CZW B.V. voor de VVT sector) en de Jeugdjurist B.V. (voor de jeugdsector).

4.

Bijdrage aan kwaliteit en veiligheid

Met onze producten en diensten willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in samenwerking met het veld. We werken continu samen met allerlei partijen uit de sector om het af te stemmen op de praktijk.

Over de zorgdocumenten

Kaders

 • Wet BIG
 • Wet verplichte meldcode
 • AVG
 • WGBO
 • Wkkgz
 • Wlz, WMO, ZvW, Jeugdwet
 • Toezichtsnormen IGJ
 • Kwaliteitskaders veld
 • Beroepsnormen
 • etc.

Onderwerpen

 • Zorgproces
 • Personeelsproces
 • Inkoop en uitbesteding
 • Afwijkingen
 • Incident & calamiteit
 • Klachten
 • Meldcode
 • Privacy
 • Arbeidsomstandigheden
 • etc.

Zie hier het volledige aanbod van documenten

Jeugdsector

Gehandicaptenzorg

VVT-sector

GGZ-sector

BEDRIJFSINFORMATIE

Houtschans 8, 2352 CG, Leiderdorp | 085-0656971
Logo - Definitief - 2

ECKG B.V.

KVK: 68940610
BTW: NL857657628B01

info@eckg-jd.nl
www.expertiseplatform-eckg.nl

Logo Jeugdjurist algemeen

JEUGDJURIST B.V.

KVK: 72055146
BTW: NL858966657B01

info@jeugdjurist.nl
www.jeugdjurist.nl

Logo - Definitief - 2

CZW B.V.

KVK: 68940467
BTW: NL857657562B01

info@czw-vvt.nl
www.expertiseplatform-eckg.nl